Želite jedan semestar studija provesti u inostranstvu, ali ne znate odakle početi?


Koliko puta ste u toku ispitnog roka nevidljivi od gomila knjiga i bilješki pomislili kako izgleda polagati ispit u Španiji, Njemačkj, Fancuskoj… Ili ste pak polupospani na predavanju zaključili da je tamo negdje sigurno zanimljivije.  Negdje je lakše, negdje  teže,  može biti i više više i manje zanimljivo, ali iskusiti drugačiji sistem obrazovanja i života, upoznati novu zemlju i ljude sigurno je korisno.

Međutim, nikako da se pokrenete, sve to vam se čini tako daleko, komplikovano i nesigurno. Ne mora biti tako. Evo nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći.

1. Pratite ponudu stipendija i mogućnosti razmjene

Na zvaničnom sajtu Univerzitea u Banjoj Luci (unibl.org) postoji poseban dio posvećen stipendijama, gdje se objavlju konkursi i ponude za razmjenu. Takođe, na svakom fakultetu imenovan je Koordinator za međunardnu saradnju čiji je zadatak između ostalog i da studente informiše o novim konkursima. Raspitajte se, možda je samo potrebno da vaš mejl koji sada koristite dodaju na listu, pa da svako sljedeće obavještenje dobijete u elektronskoj pošti.

2. Obratite se Koordinatoru za međunardonu saradnju na vašem fakultetu

Spisak trenutnih koordinatrora i njihove mejl adrese možete pronaći ovdje. Kako bi komunikacija sa njima bila što jednostavnija formulisane su jednoobrazne mejl adrese, koje se satoje od riječi erasmus, zatim skraćenica naziva fakulteta i na kraju domen Univerziteta. Primjer za Elektrotehnički fakultet: ersumus@etf.unibl.org. Od koordinatora ćete dobiti detaljnjije informacije o stipendiji koja vas inteersuje, ali i pomoć i podršku u vašim daljim koracima ka provođenju jednog dijela školovanja u inostranstvu.

4. Pište prijedlog ugovora o učenju

To  zapravo znači izbor predmeta koje ćete slušati. Radi se o popunjanju formulara, a u ovom zadatku će vam pomoći Akademski koordinatoor za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja. Zajedno sa njim pogledajte spisak predmeta koji vam stoje na raspolaganju, a nakon toga odlučite koje ćete slušati. Pri izboru predmeta obratite pažnju da izabrete one koji će vam se moći priznati na vašem matičnom fakultetu. I oni ispiti koji vam ne budu priznati u smislu da vam zamjenjuju neki ispit koji morate polagati na vašem fakultetu, biće na kraju upisani u vaš dodatak diplomi.

3. Prikupite svu potrebnu dokumentaciju

Detalje o dokumentacijii ćete pronaći u samom konkursu, a pojašnjenja možete dobiti od koordinatora. Najčeći set dokumenta koji je potreban za sve konkurse podrazumijeva: kopiju pasoša, potvrdu o nivou znanja određenog jezika, CV, prijedlog ugovora o učenju, motivaciono pismo, prepis ocjena na egleskom jeziku. Važno je napomenuti da pojedni konkursi mogu zahtjevati  još neke dokumnte, a da za prevod ocjena najčešće nije potreban zvaničan prevod, već to možete uraditi sami. Takođe, način utvđivanja poznavanja traženog jezika razlikuje se od konkursa do konkursa, negdje će vam biti dovoljna potvrda ili sertifikat, a negdje se traže dodatna testiranja.

5. Čekajte rezultate

Nakon što predate dokumenatciju Komisija za odabir kandidata vrši provjeru prijava, koja osim kontrole pristigle dokumentacije, podrazumijeva i  rangiranje kandidata. U ovom dijelu sve zavisi od konkurencije, odnosno broja i koompetencija drugih prijavljenjih studenata, ali i broja stipendija koje taj Univerzitet  dodjeljuje. Odabrane prijave se zatim šalju Univerzitetu u inostranstvu za koji aplicirate. Taj Univerzitet donosi konačnu odluku  o tome da li će vaša prijava biti prihvaćena ili ne.

Foto: studyadvisory.org

Programi razmjene studenata: mogućnosti i prepreke
Besplatan kurs kineskog jezika