Unicef: Osmislimo 2025. za svako dijete


Osmišljavamo svijet u kojem će svako dijete imati priliku za jednako ostvarenje prava na zdravlje, obrazovanje, zaštitu i učešće, glavna je poruka posljednjeg Unicefovog izvještaja za Bosnu i Hercegovinu.

Rezultati i strategije ovog programa za period od 2021. do 2025. godine u potpunosti su usklađeni sa Agendom održivog razvoja i Okvirom Ujedinjenih nacija za saradnju i održivi razvoj.

Osnovni cilj programa „Osmislimo 2025“  jeste pružanje podrške BiH u eliminaciji uzroka multidimenzionalnog siromaštva, diskriminacije i marginalizacije najugroženije djece. Poseban fokus je na djeci koja odrastaju u siromaštvu, djeci etničkih manjina, djeci sa poteškoćama u razvoju, onoj djeci koja su uskraćena za roditeljsku brigu, djeci izbjeglica i svim marginalizovanim mladima i ženama.

Foto: Unicef/Đemidžić

Prvi dio programa se odnosi na pružanje boljih zdravstvenih usluga djeci širom zemlje. Fokus je na imunizaciji, zdravoj ishrani i ranom rastu i razvoju.

Sljedeći korak ovog programa je omogućiti da svako dijete uči. Naglasak je na predškolskom obrazovanju, osnovnom obrazovanju i razvoju vještina.

Ono što je jedan od zadataka je i da je svako dijete sigurno od nasilja i zloupotrebe. Da bi se to ostvarilo, prioriteti su rješavanje problema nasilja nad djecom, deinstitucionalizacija djece bez roditeljskog staranja i djece sa teškoćama u razvoju i osnaživanje jednakopravnog pristupa djece pravdi.

Posljednji dio predstavljenog programa odnosi se na to da svako dijete ima jednake prilike u životu. Fokus je na monitoringu prava djece i obnavljanju podataka o djeci, na sistemu socijalne zaštite i inkluzije koji su prilagođeni djeci i na lokalnoj upravi u funkciji djece i mladih.

Kako bi sve ovo ostvarili, iz Unicefa u izvještaju navode da će koristiti svoje dosadašnje oslonce poput kvalifikovanog osoblja i sigurnog sistema informacija, kao i njihove prepoznatljive vrijednosti.

U izvještaju se zaključuje da je „Osmislimo 2025“ mapa puta za ostvarenje vizije Agende 2030. i svijeta u kojem niko ne zaostaje za drugima.

Izvor: Unicef BiH

 

Студентима потребно више од 500 КМ мјесечно
Loš kvalitet vazduha u Srbiji?

Your email address will not be published.