STUDENTIMA OMOGUĆENA PRAKSA U REPUBLIČKOJ UPRAVI ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE


Studentima Pravnog fakulteta omogućeno veliko iskustvo.

Foto: pf.unibl.org

Sastanku su prisustvovali predstavnici Uprave v.d. pomoćnika direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove Boris Krčmar, načelnik odjeljenja za drugostepeni postupak u imovinsko-pravnim poslovima Darinka Mihajilo i Jelena Radulović rukovodilac odsjeka za imovinsko-pravne poslove u Područnoj jedinici Banja Luka, a ispred Pravnog fakulteta su bili prof. dr Radenko Jotanović i Bosiljka Čubrilović Stamenić, ma, viši asistent i studenti završnih godina Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci koji su se prijavili za studenstku stručnu praksu.

Boris Krčmar je studentima poželio dobrodošlicu, te zajedno sa Darinkom Mihajilo i Jelenom Radulović približio studentima sa čime će se upoznati tokom prakse u trajanju od 15 radnih dana. Studenti će praksu obaviti u područnoj jedinici prema mjestu prebivališta.

Tokom prakse imaće priliku da se temeljnije upoznaju sa radom pisarnice, načinom vođenja javnih evidencija nepokretnosti, imovinsko-pravnim poslovima, ali i brojnim drugim poslovima u nadležnosti RUGIPP-a. Nakon završetka prakse svim polaznicima će biti uručeni certifikati.

Foto: Capital.ba

Menadžment na čelu sa direktorom Uprave već godinama omogućava da se održavaju prakse studenata Pravnog fakulteta i pomaže za izvođenje prakse Geodetskog fakulteta u Banjoj Luci. Svake godine primaju pripravnike koji volontiraju da bi stekli uslov za polaganje stručnih ispita, tako da se saradnja RUGIPP – a sa Univerzitetom u Banjoj Luci već godinama uspješno obavlja.

Izvor : RGURS

Izvor naslovne  fotografije : rgurs.org

Mentalno zdravlje od drevnih kultura do pandemije
Novak želi sve što se može osvojiti