Raspisan konkurs za dodjelu stipendija “Dr Milan Jelić” studentima master i doktorskih studija


Fond “Dr Milan Jelić” raspisao je drugi konkurs za dodjelu stipendija studentima master i doktorskih studija u akademskoj 2017/2018. godini. Za studente drugog ciklusa studija predviđeno je sedam  stipendija od po 5.000 KM, dok će studenti trećeg ciklusa dobiti pet stipendija po 10.000 KM.

Kriterijumi za bodovanje  prijava su prosječna ocjena studenta sa prethodnog ciklusa studija, ostvareni rezultati studenta u nauci, umjetnosti i inovatorstvu, a za studente koji studiraju u inostranstvu i rang visokoškolske ustanove na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi.

Kao uslovi za konkurisanje za studente domaćih univerziteta predviđeni su: državljanstvo BiH i prebivalište u RS,  posječna ocjena sa prethodnog ciklusa studija  najmanje 9.5, status redovnog studena, ne obnavljanje ni jedne godine u toku studiranja, te da u trenutku objavljivanja konkursa nema više od 28 godina za stipendije drugog ciklusa, odnosno više od 32 godine za stipendije trećeg ciklusa. Za studente u inostranstvu  predviđen je nešto niži prag prosječne ocjene 9.o , te rangiranje visokoškolske ustanove do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi.

Konkurs je otvoren do 6. jula.

Više informacija  o konkursu možete pogledati ovdje.

Budi dio jedanaeste konferencije "Studenti u susret nauci"
"Nezavisne": Studenti slabo informisani o radu svojih predstavnika

Your email address will not be published.