O NAMA

Već duže vrijeme na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, na studijskom programu novinarstva i komunikologije, razvija se ideja o pokretanju i održavanju jednog studentskog glasila. U tom razvoju ideje zajedno su učestvovali studenti i nastavno osoblje: od ideje o studentskim novinama, preko studentskog radija do studentskog portala. Budući da štampana izdanja i radio stanica ipak zahtijevaju veće finansijske resurse, jedino logično riješenje u vremenu novih medija i tehnologija bilo je – osnivanje studentskog portala.

Ideja studentskog portala se razvila u konstruktivnoj raspravi između mene (kao trenutnog glavnog i odgovornog urednika) i rukovodstva Studentske Organizacije Fakulteta Političkih Nauka (SOFPN). Iako smo imali neke ideje koje se razlikuju, usaglasili smo se oko najvažnijeg: ime portala treba da bude Studentski portal Banja Luka (studentbl.com) i treba da okuplja sve zainteresovane studente Univerziteta koji bi zajedno sa nama stvarali i koristili sadržaje. Ideja nije da se ovaj portal pretvori u informativni bilten nekog fakulteta, nego da se informiše, edukuje i zabavlja ciljnu publiku studenata u Banjaluci. Portal je zvanično osnovan 21. marta 2018. godine na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta političkih nauka.

Pored nas sa Fakulteta političkih nauka, aktivno sarađujemo sa Studentskim parlamentom Univerziteta u Banjoj Luci, jer smo zaključili da nam je potreban jedan medij koji će služiti informisanju studentske populacije, a da pri tome ne bude uobičajenog sukoba između različitih studentskih tijela. Usaglasili smo se da glavnu riječ treba da ima studijski program novinarstva i komunikologije, ali uz pomoć studentskih organizacija treba uključiti sve zainteresovane za stvaranje sadržaja. Namjerno kažemo stvaranje, a ne pisanje sadržaja, jer smo svjesni promjena koje donose nove tehnologije.

Ne želimo biti medij koji je zasnovan isključivo na pisanoj riječi, jer smatramo da se uz pomoć novih tehnologija možemo multimedijalno izražavati. Trudićemo se da budemo u toku i razvijamo video sadržaje, infografike, interaktivne mape, integrišući potencijale društvenih mreža za promociju i zajedničko stvaranje.

Portal StudentBL je mjesto gdje objavljujemo vijesti, priloge, reportaže, intervjue o temama koje su značajne za studente: stipendije, studentski poslovi, izvještaji sa seminara, razgovori sa značajnim predavačima – ali to nije sve. Ovaj portal će biti mjesto za sve teme i sadržaje koje zanimaju studente: od filma i muzike, preko informatike i novih tehnologija, do sporta i širih društvenih tema. Koristićemo sve dostupne izvore informacija, a korisnicima ćemo ponuditi sadržaje kako studenata, tako i profesora i asistenata koji iskažu interesovanje da stvaraju sadržaje zajedno sa nama.

Uređivačka politika portala je u procesu izrade, ali za sada možemo reći da ćemo poštovati sva načela profesionalnog i odgovornog novinarstva, sa naglaskom na najvažnije – nezavisnost. Naša gledišta ne mogu biti neutralna ni objektivna, svi imamo svoje stavove, misli i uvjerenja. Ali možemo biti nezavisni, slobodnih misli i duha, što će nam omogućiti pluralizam informacija i mišljenja.

Nadamo se uspješnoj saradnji. Dostupni smo za sve kritike, pohvale, sugestije, mišljenja. Ne morate nas hvaliti, ali kritika je vaša obaveza!

Borislav Vukojević,
glavni i odgovorni urednik

No comments yet! You be the first to comment.