Neispravne igračke porijeklom iz Kine


U protekloj godini je za devet pošiljki dječjih igračaka, u ukupnoj količini od 4.960 komada, zabranjen uvoz zbog nedozvoljenog sadržaja ftalata i lakog izvlačenja niti. Кontrolisane igračke su porijeklom iz različitih zemalja, međutim sve neispravne pošiljke bile su porijeklom iz Кine.

Prema preliminarnim podacima, republička zdravstvena inspekcija je prethodne godine prilikom uvoza pregledala 240 pošiljki igračaka, od kojih je uzela oko 130 uzorka za laboratorijsku analizu radi provjere zdravstvene ispravnosti i kvaliteta koji su specifični za dječije igračake. Igračke se testiraju na koncentraciju teških metala, sadržaj sitnih dijelova, sadržaj ftalata, otpuštanje boja, izvlačenje niti i kose, isticanje propisanih upozorenja na deklaraciji i drugo. “Neispravnim se pokazalo 29 igračaka, od kojih je najviše sadržalo ftalate”, ističe Milkica Grabež, specijalista higijene-zdravstvene ekologije Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Prema medicinskoj literaturi, kako navode u Institutu za javno zdravstvo RS, u slučaju nedozvoljenih sastava igračaka, postoje različiti neželjeni zdravstveni efekti kao što su alergijske reakcije, oštećenje jetre i bubrega, metabolički poremećaji, kardiovaskularne i maligne bolesti, promjene na koži i slično. Ftalati na ljudski organizam djeluju tako što remete ravnotežu hormona. Osim toga, dokazana je i njihova kancerogenost. Međutim kada se dokažu neispravnosti kod igračaka, nakon djelovanja Inspektorata RS, kupci nemaju više razloga za brigu.

“Кada se utvrdi da je pošiljka igračaka neispravna, inspektor uvozniku zabranjuje uvoz i nalaže povrat dobavljaču ili uništavanje, o čemu je uvoznik dužan dostaviti dokaz nadležnom inspektoru. U ovim slučajevima sporne igračke nisu ni puštene u promet u maloprodaju, te ne postoji rizik da su iste distribuirane potrošačima”, ističe portparol Inspektorata Republike Srpske Dušanka Makivić.

Neke od igračaka koje su povučene iz prodaje tokom prethodne godine:

Najveći rizik kod igračaka predstavljaju sitni dijelovi koji se lako odvajaju, dječje igračke sa magnetima zbog opasnosti od gutanja magneta, sadržaj spomenutih ftalata, oštri dijelovi koji mogu izazvati povrede djece i neprijatan miris igračaka, lako izvlačenje niti i kose, te lako skidanje boje. Mia Slijepčević, majka dvogodišnjeg dječaka, najčešće se susretala upravo sa igračkama kineskog porijekla, te sa igračkama koje nemaju deklaraciju niti jasno naznačen sasatav. “Veliku ulogu igraju i porijeklo i cijena. Na sopstvenom primjeru sam se uvjerila da postoje velike razlike u kvalitetu igračaka, kako po porijeklu tako i po cjenovnoj vrijednisti. Kupiću radije dvije dobre i kvalitetne igračke za čiju ispravnost i sadržaj sam sigurna, nego 100 jeftinih i nekvalitetnih. Cijena nije garancija kvaliteta, ali kad su u pitanju igračke možda i jeste”, kaže Mia.

U Inspektoratu RS roditeljima preporučuju da prilikom kupovine, prije svega, provjere informacije navedene na deklaraciji, naziv proizvođača i zemlju porijekla i da ne kupuju igračke ukoliko nema svih potrebnih podataka.

“Potencijalno opasne su i igračke koje imaju oštre ivice ili druge dijelove koji vire, na koje se dijete može povrijediti. Ukoliko kod plišanih i sličnih igračaka roditelji jednostavno povuku vlakna i ista otpadaju ne trebaju kupovati takve proizvode jer manja djeca mogu progutati ova vlakan, kao i kod igračaka sa sitnim dijelovima ukoliko se oni mogu odvojiti od proizvoda. Takođe, roditelji bi trebali i da poštuju preporuke proizvođača o starosnoj dobi za koju je neka igračka namijenjena”, naveli su iz inspektorata RS.

Kada je riječ o testiranju igračaka u maloprodaji, na osnovu sporazuma Inspektorata Republike Srpske i Agencije za nadzor nad tržištem BiH, republička zdravstvena inspekcija je u protekloj godini vršila i uzorkovanje dječijih igračaka u unutrašnjem prometu. Ispitano je sedam uzoraka igračaka i kod tri je analizom utvrđen nedozvoljeni sadržaja ftalata, na osnovu čega je uništeno 573 komada nebezbjednih igračaka.

Foto: nezavisne.com, redtri.com

Po čemu ćemo pamtiti proteklu godinu?
Košarka i rekreacija okuplja Banjalučane

Your email address will not be published.