Najniža plata u Srpskoj da bude 500 KM nude poslodavci


Generalni sekretar Saveza Sindikata Republke Srpske Goran Stanković izjavio je kako “pokušaji da se poveća najniža plata u Srpskoj sa 450 na 550 KM nisu uspjeli jer iz Unije udruženja poslodavaca RS kažu da najniži iznos koji mogu da omoguće je 500 KM što kao i dosadašnji iznos nije dovoljan za zadovoljenje osnovnih životnih potreba “.

Stanković ističe da iz Sindikata nastavljaju pregovore s vlastima da svojim zakonskim ovlaštenjima donesu odluku o iznosu najniže plate koju bi trebalo da primaju samo nekvalifikovani radnici.

Stručni Saradnik Saveza Sindikata Božana Radošević posjetila je na nedavno održanoj pres konferenciji u domu Sindikata da “najniža plata u Srpskoj  ne može biti dovoljna  za neke od osnovnih životnih potreba kako pokazuje naša sindikalna potrošačka korpa”.

Generalni sekretar ističe da je potreban dodatan trud da bi se zaustavio trend odlaska radno sposobnog stanovništva iz Srpske i da je povećanja najnižih plata na 550 KM tek mali korak ka tom cilju.

“Ako Vlada  smatra da se iznos od 550 KM najniže plate ne može omogućiti ,onda to je jasna poruka svim mladima da minimum egzistencije u Republici Srpskoj neostvariv što će rezultirati sve većim odlaskom radnika a to nikako nije cilj” ističe Stanković .

Prosječna plata nakon oporezivanja u Republici Srpskoj isplaćena u novembru 2019.godine iznosila je 910,00 KM a veća je za 1,00 KM u odnosu na prosječnu platu isplaćenu u oktobru 2019.godine.

Prosječne plate najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja i iznose 1.389,00 KM  a najniže u gradjevinstvu gdje su u prosjeku 637,00 KM.

Prema podatcima iz Zavoda za statistiku RS ukupne potrošačke cijene u decembru 2019. godine  veće su za 1,2% u odnosu na novembar 2019. godine.

http://savezsindikatars.org/sindikalna-potrosacka-korpa/

 

 

 

Black Friday velika zabluda?
Mentalno zdravlje od drevnih kultura do pandemije