Koja su vaša prava kada su u pitanju uslovi na radu?

Zaštita pri radu

Koja su vaša prava kada su u pitanju uslovi na radu?

Svako ko u toku ili nakon završenih studija odluči da se zaposli mora da zna šta može da očekuje, a šta je ono što se od njega očekuje na određenom poslu i u odnosu sa poslodavcem. Zakon o radu je veoma bitan faktor koji reguliše sva potrebna prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih, ali i propisane uslove rada koji su neophodni za nesmetano obavljanje poslovnih zadataka na radnom mjestu. 

Prema Zakonu svaki zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, bezbednost i zdravlje na radu, zdravstvenu zaštitu, zaštitu ličnog integriteta, dostojanstvo ličnosti i druga prava u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti, materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti, kao i pravo na druge oblike zaštite, u skladu sa zakonom i ugovorom o radu.

Osim međusobnih prava i obaveza koje imaju poslodavac i zaposleni, važno je da se ispune i određeni uslovi na radu, koji su izuzetno važni kako bi radnik bez problema mogao da obavi sve ono što poslodavac traži od njega.

Predstavljamo koja su vaša prava na poslu kada su u pitanju osnovni uslovi na radu!

Rad na računarima

Prirodno i vještačko osvjetljenje radnih i pomoćnih prostorija

Radna mjesta moraju da imaju, u najvećoj mogućoj mjeri, dovoljno prirodne svjetlosti i moraju biti opremljena izvorima vještačkog osvjetljena koji moraju da obezbede adekvatnu osvjetljenost u cilju ostvarivanja bezbednih i zdravih uslova rada.

Posebno je  važno osvetljenje u industrijskim halama, jer se često u takvim postrojenjima obavljaju kompleksni zadaci, koji zahtevaju pažnju i budnost radnika. Instalacije za osvjetljavanje radnih i pomoćnih prostorija moraju da budu postavljene tako da ne predstavljaju opasnost za zaposlene koja bi se pojavila u zavisnosti od vrste rasvete koja se koristi. 

Radna mjesta gde su zaposleni posebno izloženi rizicima u slučaju nestanka vještačkog osvjetljenja, moraju biti opremljeni bezbednosnim svjetlom odgovarajuće jačine. Rasveta na radnim mjestima se obezbeđuje i održava u skladu sa uslovima tehnološkog procesa tako da osvjetljenost radnog mjesta bude ravnomjerna i ujednačena. Boja veštačkog osvjetljenja koja se koristi ne smije da utiče na prepoznavanje oznaka za bezbednost i zdravlje na radu.

Električne instalacije u radnim prostorima

Električne instalacije moraju da budu projektovane i postavljene tako da ne predstavljaju opasnost koja može biti uzrok požara ili eksplozije. Sva lica moraju da budu zaštićena od opasnog dejstva električne struje, odnosno od opasnosti od direktnog ili indirektnog dodira instalacija i opreme pod naponom.

Pri projektovanju, postavljanju i izboru materijala i zaštitnih uređaja mora se uzeti u obzir visina napona, spoljašnji uticaji i kompetentnost lica koja imaju pristup dijelovima instalacija. Električne instalacije, a naročito one koje su izložene spoljašnjim uticajima, moraju se redovno pregledati i održavati u ispravnom stanju.

Provjetravanje na radnim mjestima u zatvorenom prostoru

Na radnim mjestima u zatvorenom prostoru mora da bude obezbeđena dovoljna količina svježeg vazduha, uzimajući u obzir radne metode i aktivnosti, odnosno poslove koji se obavljaju u procesu rada i fizičke napore koji se zahtevaju od zaposlenih.

Kada se koristi sistem prinudnog provetravanja, taj sistem mora se održavati u ispravnom stanju. Sistem za prinudno provjetravanje vazduha mora biti opremljen uređajem za javljanje kvara. Ako se koriste uređaji za klimatizaciju ili ventilaciju, rad tih uređaja ne sme izazivati neprijatnost zaposlenima usled povećane brzine strujanja vazduha.

Sve naslage prašine i nečistoće u uređajima za klimatizaciju ili ventilaciju, koje mogu da ugroze zdravlje zaposlenih usled zagađenja vazduha, moraju da budu odmah uklonjene.

Temperatura u radnim i pomoćnim prostorijama

U toku rada temperatura u radnim i pomoćnim prostorijama u kojima se nalaze radna mjesta trebalo bi da bude odgovarajuća, u zavisnosti od metoda rada i aktivnosti, kao i fizičkog opterećenja zaposlenih, osim na radnim mjestima na kojima je uslovljena tehnološkim procesom.

Temperatura u prostorijama za odmor, prostorijama za zaposlene koji su na dužnosti, u sanitarnim prostorijama i prostorijama za pružanje prve pomoći mora da bude odgovarajuća u skladu sa namenom tih prostorija. Prozori i krovni prozori moraju da budu izvedeni tako da spriječavaju prekomerno dejstvo sunčeve svjetlosti na radnom mjestu u zavisnosti od prirode poslova.

Odgovarajuća oprema za rad

Poslodavac je dužan da u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad, zaposlene upozna sa svim vrstama rizika koji se za njih mogu pojaviti ukoliko ne koriste odgovarajuće opreme za rad na radnom mjestu i u radnoj okolini. To su, prije svega, radna odela, šlemovi, zaštitne maske i drugi rekviziti koji mogu pomoći radnicima u zavisnosti od posla koji obavljaju. 

Zdravlje i sigurnost na radu

U cilju poboljšanja svojih uslova na radu, odnosno zaštite sopstvenog zdravlja, zaposleni ima brojna prava koja bi poslodavac trebalo da ispuni, a o kojima bi moralo da brine Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite:

  • da poslodavcu daje prijedloge, primjedbe i obavještenja o pitanjima koja se tiču bezbednosti i zdravlja na radu;
  • da kontroliše svoje zdravlje prema rizicima radnog mjesta, u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti.
  • kada mu preti neposredna opasnost po život ili zdravlje, zaposleni ima pravo da preduzme odgovarajuće mjere i da prestane da radi, odnosno napusti radno mjesto.

Poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mjestu na kojem su sprovedene mjere za bezbedan rad, stoga nemojte oklevati da od poslodavca tražite da vam pruži sve ono što je njegova dužnost. Samo adekvatni uslovi na radu značiće efikasno obavljanje svih radnih zadataka i produktivan rad, a važno da toga budu svesni i poslodavci i zaposleni.

ORGANIZACIJA VREMENA - ključ vašeg uspjeha
6 pravila za pisanje CV-a koja treba da imate na umu

Your email address will not be published.