Kako će svijet izgledati 2039. godine?


Ako ste do sada bili sigurni da živite u najboljem mogućem svijetu nećete biti srećni kad čujete da bi mu u postliberalnom dobu možda mogao doći kraj…

Migrantska invazija i problemi višegeneracijske integracije, sumnjiva međunarodna dokumenta koja daju legitimitet, ali koja se pored ratifikacija i obaveznosti u svrhe višeg cilja ne koriste, Tramp  kao očekivano-neočekivani pobjednik, amerikanizovana svakodnevica,  involucija EU, američki ,,kazan za topljenje nacija” koji je ubio manjinske identitete, nevidljivi neprijatelji, meka moć, nove forme imperijalizma, klonirana svjetska administracija školovana na istim mehanizmima, obezglavljeni potrošači, dirigovani mediji, ambivalentni stavovi naših dojučerašnjih saveznika, zemlja na liniji udara, samo su neke od stvari koje iziskuju interdisciplinarni pristup u rješavanju prenapregnutosti kratke skice današnjice.

 

Sve nas zanima kakva će se raspodjela moći odigrati u budućnosti?

Nekadašnji diplomatski urednik BBC-a, čovjek koji je vodio izvještavanje BBC-a o napadu 11. septembra, dopisnik za Južnu Afriku, svoje višegodišnje iskustvo pretočio je u zanimljivu viziju budućeg svijeta.

Džejms Robin pokušava dati odgovor o intenzitetu promjena i buduće eventualne raspodjele moći koja je sve neizvjesnija. Neka od njegovih najzanimljivijih predviđanja su:

 

AFRIKA ĆE SE NAĆI NA POBJEDNIČKOJ STRANI zbog  kontinuiranog i nekontrolisanog rasta stanovništva koje će predstavljati najpogodniju jeftinu radnu snagu kao i danas, ali desiće se velika promjena. Svi izgledi su da će se afrička omladina sve više školovati na prestižnim univerzitetima. Obrazovani ljudi uspostaviće mrežu kontakata širom svijeta. Najveću revoluciju u Africi moglo bi da donese pokrivanje sve širih područja solarnim pločama koje ujedno predstavljaju najjeftiniju energiju, ističe Robin.

 

KINA (trenutno na 15.mjestu ) DOŽIVJEĆE NAJVEĆI RAST  uspostavljanjem kontrole nad najvećim dijelom globalnih sirovina i nad brojnim slabijim državama koje će joj biti dužnici.  U odbojnosti prema reformama po diktatu demokratskog svijeta i američkom receptu uzdigla se  nova Kina kao glavni takmac Amerike. Mi zapravo već danas, živimo u postameričkom svijetu, u svijetu u kojem Amerika mora biti spremna na kompromise i prijateljstva zarad većih interesa bez obzira na temeljna ideološka i druga neslaganja, prije svega sa Kinom. Borba između ove dvije zemlje možda više neće biti borba oružjem u smislu kakvom ga mi zamišljamo.

 

Izvor: theconversation.com

 

BORBE NA NOV NAČIN?

U trenutnoj globalnoj trci za primat, bez garanta o nacionalnoj bezbjednosti, u svijetu koji sve više postaje multipolaran, u svijetu gdje Amerika gubi svoju nedodirljivu supermoć, savezi, odnosi, prijateljstva, podjele na ’’naše’’ i ’’njihove’’, na drage i one manje drage, svjedoci su globalne slike  međuzavisnosti, hiperpovezanosti u kojoj se osjeća duh ugledanja jednih na druge i dijeljenja kolektivne sudbine nadolazeće krize u svakom pogledu, naročito u trenutnim okolnostima pandemije. Sjedinjene Američke Države od 11. septembra određuju tok nemilosrdne borbe protiv ekstremistički, odmazdom motivisanih neprijatelja globalizacije koji izbjegavaju  čas o demokratičnosti koji Amerikanci drže cijelom svijetu. Ostaje da vidimo kako će se Amerika suočiti sa vanjskim ali i unutrašnjim neprijateljima…

 

ALTERNATIVNE SIROVINE

 

NAJVEĆI KINESKI RIVAL DOŽIVJEĆE PORAZ zbog svog arogantnog  stava i neadekvatnog reagovanja na rastuće ekološke probleme i prijetnje gubeći vrijeme na pretjerano koncentrisanje pažnje na problem nafte. 

 

Zbog novouspostavljenih odnosa, Bliski istok će postati krajnje neinteresantan u svjetskoj utakmici za prevlast nad sirovinama. Fosilna goriva biće potpuno zabranjena kao i plastika, što je u nekim zemljama već stupilo na snagu kao odluka. Neke zemlje će se suviše kasno  okrenuti uvođenju energije na vjetar.

 

Bliski istok će se suočiti sa još jednom vrstom problema. Prema studijama UN-a predviđa se  da će najmanje 18 zemalja Bliskog istoka u budućnosti imati veliki problem sa kvalitetnom vodom.  Novinar se plaši da će se istorija ratovanja ponavljati pa će se sve bitke voditi duž velikih rijeka u borbi za pitku vodu. Naime, izvještaj Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj napominje da trenutno u svijetu ima preko 780 miliona ljudi bez pristupa pitkoj vodi. Takođe, kreatori izvještaja izvode crnogledi zaključak da će do 2030. godine, 47 odsto svjetske populacije  živjeti u područjima sa nedovoljnom količinom vode.

 

Izvor: vasa-enciklopedija.blogspot.com

 

INFORMACIJA=MOĆ

Desiće se ono na šta nas je Snouden upozoravao, informacije će biti glavna valuta moći. Kupoprodaja podataka odvijaće se u mraku, ali cijeli svijet će se uključiti u trku nad kontrolom podataka. Veća kontrola i suzbijanje dostupnosti informacija ujedno će značiti i povećanu hakersku aktivnost u cilju objelodanjivanja podataka. Stoga Robin predviđa da će se neke zemlje odlučiti za primjer skandinavskih mehanizama potpune  transparentnosti informacija, a sa ciljem da smanje opasnost od ilegalne prodaje podataka. Preidealistički ili ne, Robin smatra da će neizbalansiran način konzumacije društvenih mreža produbiti jaz između onih koji žele da budu sveprisutni i onih koji će se, u ciju da izbjegnu bilo kakvo kontrolu i u potpunoj paranoji, potpuno izolovati od korišćenja plodova digitalizacije.

 

ŽRTVENA EVROPA

Kriza kasnog kapitalizma i manipulativne demokratije dobiće svoj maksimum u Evropi i Americi. Amerika kao zemlja koja je generator promjena, postaće veliki gubitnik. Evropa će postati inferiornija i djelimična žrtva efekta ,,inženjeringa konsenzusa” i tehnološke pomame koja će postati glasna. Fizičar Louis Del Monte ističe da će većina ljudske rase biti kiborzi i da bi do 2045. godine inteligencija mašina mogla odnijeti prevlast nad ljudima. Robin takođe kazuje da će finansijske službe i bankarstvo uglavnom biti u rukama inteligentnih robota. Opšte popularne i uticajne profesije polako će izumirati, a roditelji će svoju djecu usmjeravati na konkurentno  obrazovanje novog profila.

 

Izvor: Ekspres.net

 

Cijeli set digitalnih, dizajnerskih, oratorskih i umjetničkih vještina biće visoko na cijeni. Kreativnost će se cijeniti jer će to biti jedna od rijetkih stvari na koje roboti neće moći pružiti adekvatan odgovor. Stoga u budućnost treba na vrijeme i mudro ulagati. Interdisciplinarni pristupi biće od pomoći u sagledavanju i analizi furioznih promjena.

Smatrate li sebe kao nekoga ko ima snažan duh i može uticati na promjene u svijetu i uložiti svoj trud u neprestane debate? Smatrate da biste mogli svoju zemlju predstavljati na međunarodnoj sceni? Zanimaju li vas dubinski uzroci, ali i posljedice lokalnih, nacionalnih i nadnacionalnih kriza svih vrsta?

Komunikativni ste i želite ovladati setom neophodnih vještina za započinjanje karijere u oblasti diplomatije, rada u međunarodnim organizacijama, najvišim državnim organima, diplomatsko-konzularnim predstavništvima, institutima za internacionalna istraživanja, ministarstvima, odjeljenjima političkih stranaka i privrednih korporacija, te ostalih vladinih i nevladinih organizacija, onda je smjer u okviru novouspostavljenog studijskog programa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci idealno rješenje za vas.

Smjer pruža prilike za praktičan rad u diplomatiji kao i mogućnost stipendiranja i razmjena posredstvom različitih programa, o kojima ćemo blagovremeno izvještavati.

 

 

Seminarski rad - savjeti koji će pomoći pri pisanju
Хаос у Перуу због опозива предсједника

Your email address will not be published.