Inicijativa “Misli dobro”: Država da brine o djeci bez roditeljskog staranja do 21. godine


Udruženje “Misli dobro” pokrenulo je kod Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Vlade Republike Srpske inicijativu za izmjenu Zakona o socijalnoj zaštiti u smjeru da država produži brigu o djeci bez roditeljskog staranja sa 18 na 21 godinu.

Inicijativa ne znači da djeca bez roditeljskog staranja treba da trajno ostanu u domu ili hraniteljskoj porodici, već da po zaposlenju, završetku školovanja i napunjenih 18 godina započnu samostalan život, ali da o njima RS vodi računa do najmanje 21. godine, kako bi im se omogućio i olakšao period adaptacije na novonastale životne okolnosti, navode iz Udruženja “Misli dobro”.

Inicijativa “Misli dobro”: Država da brine o djeci bez roditeljskog staranja do 21. godine
Foto: Google Photos

Marko Knežević, predsjednik Udruženja “Misli dobro”, rekao je da je inicijativa pokrenuta nakon višemjesečnih razgovora sa vaspitačima, psiholozima, socijalnim radnicima i ljudima – profesionalcima koji direktno rade s djecom bez roditeljskog staranja.

Osnovni cilj je da se pomogne toj djeci, njih nema puno. Prethodnih mjeseci dogovorili smo sa poslovnom zajednicom da im se obezbijedi praksa i zaposlenje nakon završetka školovanja, ali neophodno je da i nakon što napune 18 godina i izgube pravo na dom ili hraniteljsku porodicu neko nastavi da vodi računa o njima, da ih usmjerava, na određeni način kontroliše i podstiče. Budimo realni: dijete od 18 godina još nije doraslo izazovima i problemima koje svakodnevni život nosi, a i svi profesionalci uključeni u rad s tom djecom su stava da tu granicu treba pomjeriti na 21 godinu, rekao je Knežević, ističući da je jedan od prioriteta rada Udruženja “Misli dobro” da se pomogne djeci i da imaju što zdravije i ljepše djetinjstvo.

On je naglasio da veliki broj djece bez roditeljskog staranja poslije 18. godine doživi šok i ne uspije da postane koristan član društva, već postaje socijalni slučaj, što je još jedan od dokaza da sadašnji sistem ne funkcioniše.

U samoj inicijativi koja je dostavljena i poslaničkim klubovima u Narodnoj skupštini Republike Srpske navodi se da su prethodnih nekoliko mjeseci vođeni razgovori i sa poslovnom zajednicom koja je zainteresovana da za djecu bez roditeljskog staranja obezbijedi praksu, a kasnije i zaposlenje, ali da je i iz njihovog iskustva neophodno da se djeca poslije navršenih 18 godina prate, odnosno da imaju nekoga kome se mogu obratiti, s kim se mogu posavjetovati i nekoga ko će ih usmjeravati da postanu samostalni i korisni članovi ovog društva.

Izvor: Nezavisne novine

Neispravne igračke porijeklom iz Kine
Važne vijesti iz Njemačke amasade

Your email address will not be published.