Loading...
Vježbe

Mi o propagandi, a propaganda o nama!!! (FOTO) (VIDEO)

Veliki Todor i Mr. Pozderovich objasnili neke stvari

Da bi video objasnio suštinu pojma propagande, nedovoljno je samo govoriti o njoj, stoga je ovaj video oblačeći se u ruho same propagande, predočio njenu suštinu.

Propagandna funkcija videa koji propagandu objašnjava ali i samim sobom servira, sadržana je u najavi pjesama i spotova grupe čiji su članovi akteri ovog videa.

Treš izražaj videa satirično predstavlja pojavu moralno dekadentnog i formom degutantnog sadržaja koji je preplavio našu medijsku svakodnevnicu. Akteri videa simbolizuju dva specifična domena ovakvog miljea, gdje lik Mr. Pozderovicha oslikava konspirativni svijet senzacionalizma teorija zavjera i neukusni materijalizam rijaliti programa, a lik Velikog Todora personifikuje apsurd pseudonaučnih astro-emisija i bizarnu abominaciju koja nastaje spajanjem nespojivog, uzvišenog i skaradnog (spominjanje Isusa Hrista i Jozefa Gebelsa u istom kontekstu).

Bahato ponašanje Mr. Pozderovicha je simbol bahaćenja notornih političkih figura, a oličeno je i kroz pozivanje na pseudo-naučne izvore kada spominje porijeklo riječi propaganda, dok naivni efekat pretvaranja vode u vino Velikog Todora, odražava iživljavanje nemarnih propagandnih medija nad labilnom i nesvjesnom masom.

I sama ova analiza podsjeća na propagandu jer je ispunjena obojenim sadržajem…

 

Propaganda je namjerni i sistematski pokušaj oblikovanja percepcije i manipulisanja spoznajom i ponašanjem u cilju izazivanja reagovanja koje je u interesu propagatora. Propaganda je sistemska metoda manipulacije, koja je uspješna, ali ne mora nužno da ima negativnu konotaciju. Pojam propaganda uglavnom ima političko značenje, ali se nalazi i u drugim poljima, poput ekonomije, gdje se veže za oglašavanje.

Iako propaganda postoji dugo koliko i sama ljudska komunikacija, ona je različito tumačena u različitim epohama. U političkoj sferi primjenjuje se od 19. vijeka. Ona se koristi za isticanje negativnih ili pozitivnih ideja i stavova.

Propaganda se ne bavi toliko činjenicama i istinom, nego je usmjerena na etos i patos (Patos se odnosi na emocije, a etos predstavlja inteligenciju). Dok u ekonomskom diskursu ima za cilj da potakne potencijalnog konzumenta da kupi oglašavani proizvod i odnosi se na povećanje prodaje, u političkom smislu ima za cilj da promijeni nečije stavove u željenom smjeru.

Jedan od najpoznatijih američkih propagandnih postera. Foto: Wikipedia

Termin propaganda potiče od latinske riječi “propagare”, što u prevodu znači širenje, ali sam termin nije bio poznat do početka 19. vijeka. Jedan od najpoznatijih primjera propagande bila je ona koju je Hitler koristio tokom Drugog svjetskog rata da izrazi svoje antisemitske ideje.

1937 godine, Institut za propagandnu analizu je definisao sedam osnovnih propagandnih tehnika koje se najčešće koriste u propagandnoj praksi a to su:

1) Davanje imena

2) Blistava uopštavanja

3) Transfer

4) Svjedočenje

5) Prostodušnost

6) Mješanje karata

7) Putujući orkestar

Poznati poster feminističke propagande Foto: Wikipedia

Instrumenti koji se koriste za prenos propagandnih poruka su poznati kao sredstva propagande. Dijele se na štampana i elektronska sredstva, i u mnogo manjoj mjeri usmena sredstva prenosa poruka. U elektronska sredstva spadaju radio, televizija i internet, dok se u štampana sredstva ubrajaju bilbordi, plakati, leci, brošure, knjige, baneri i naravno štampa. Fotografija i film su takođe često korištena propagandna sredstva.

Jedan od najboljih primjera propagande u filmu na našim prostorima su partizanski filmovi. Nakon Drugog svjetskog rata, svi dijelovi Kraljevine Jugoslavije bili su ujedinjeni u jednu državu, Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju, pod vlašću komunista na čelu sa Josipom Brozom Titom. Kao i u većini komunističkih država, i u Jugoslaviji mediji su bili monopolizovani od strane vladajuće elite, a bilo kakav oblik nacionalizma ili ispoljavanja nacionalne i vjerske netrepeljivosti bio bi strogo sankcionisan.

Veličao se duh zajedništva, bratstva i jedinstva. TV i radio stanice, kao i novine propagirali su ovu ideologiju. Vjerovatno najbolji primjer za ovo bili su partizanski filmovi u koje je jugoslovenska vlast uložila ogromne količine novca, a bili su jedan od najpopularnijih filmskih žanrova u Jugoslaviji. Kroz scene otpora okupatoru i zajedničke borbe svih jugoslovenskih naroda prikazan je revolucionarni duh ratnih godina.

Top Gun – Film propaganda, Foto: IMDB

Jedan od najpoznatijih američkih filmova, Top Gun takođe je odličan primjer propagande u filmu. Nakon njegovog emitovanja broj muškaraca koji su se prijavili za američku ratnu mornaricu povećao se za 500%, što je bilo daleko efikasnije nego da su same vlasti apelovale na to.

Propaganda je od pamtivijeka prisutna u različitim oblicima i kontekstima, te će i nastaviti da ispunjava našu sadašnjost i gradi našu budućnost, stoga je važno i nužno upoznati se sa svim aspektima koji propagandu sačinjavaju.

Izvori: Wikipedia, Britannica, Storyboardthat

Autori: Nikola Pozderović, Đorđe Todorović

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Izdvajamo
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial